Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/0/e/0efde680-0813-4dc2-8ac1-5e6fd92260c7/svetenergii.sk/web/wp-includes/media.php on line 1204

4 dôvody prečo investovať do solárnych systémov

Šetrenie nákladov a peňazí
Termodynamické solárne systémy Vám šetria peniaze na ohrev teplej vody vo Vaše domácnosti. Tieto systémy využívajú teplo prostredia a zároveň aj slnečnú radiáciu. Vďaka týmto energetickým ziskom dokážu fungovať efektívne po celý rok

Vysoká efektivita výroby tepla
Vďaka kombinácií zisku tepla z okolitého prostredia a zo slnečnej radiácií, zariadenia dosahujú vysoký COP. Celoročný priemer spotrebovanej elektrickej energie na ohriatie 1000 l vody z 8°C na 52°C je iba 27 kWh. Pri cene elektriky 0,13 €/kWh ohrejeme 1000 l za €3,51

Rýchla inštalácia a minimálna údržba
inštalácia malých zariadení pre domácností trvá iba jeden deň. V deň inštalácia sa umiestni panel na určené miesto a pripojí sa ku zásobníku. Energie systémy sú úplne bez údržbové. Pri inštalácií sa nastavia potrebné parametre a potom už nie je potrebné nič. Zariadenia sú riadené svojim ovládaním.

Šetrenie životného prostredia
Energie zariadenia obsahujú nové moderné chladiace zmesi, ktoré vyrábajú teplo. Životnosť týchto zmesí nie je časovo obmedzená a chladivo v uzavretom systéme sa nevymieňa.